Dostawa opału do budynków należących do Gminy Krzanowice w roku 2014 w ilości szacunkowej 79 ton

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 05-09-2014
Dodał: irena.duda
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 05-09-2014
Modyfikował: irena.duda
Rejestr zmian dokumentu [+]

Dostawa opału w roku 2014 do budynku Zespołu Szkół w Krzanowicach w ilości szacunkowej  65 ton

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 05-09-2014
Dodał: irena.duda
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 05-09-2014
Modyfikował: irena.duda
Rejestr zmian dokumentu [+]

Odbudowa kanalizacji deszczowej w Borucinie w km 0+000 (wylot kanalizacji  ul. Kopernika) – 0+450 (skrzyżowanie  ul. Dr Rostka/ul. Kopernika)

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 04-08-2014
Dodał: irena.duda
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 04-08-2014
Modyfikował: it
Rejestr zmian dokumentu [+]

Odbudowa kanalizacji deszczowej w Borucinie w km 0+000 (wylot kanalizacji  ul. Kopernika) – 0+450 (skrzyżowanie  ul. Dr Rostka/ul. Kopernika)

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 16-07-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 16-07-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Połączenie drogowe przygranicznych miejscowości Rohov i Krzanowice 

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 26-06-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 11-07-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Utworzenie dużego placu zabaw przy Zespole Szkół w Krzanowicach ul. Akacjowa 1   w ramach rządowego Programu „Radosna Szkoła”

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 07-05-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 10-06-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn.”Stabilizacja osuwiska w Krzanowicach ul. Zamkowa”

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 29-04-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 20-05-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Wsparcie rozwoju ruchu transgranicznego w Gminie Krzanowice

Uwaga! Ze względu na rozmiar, Zamawiający zamieszcza plan sytuacyjny tras rowerowych dodatkowo w plikach zip, które po rozpakowaniu odczytać można jako pliki pdf.

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 18-03-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 19-03-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Remont drogi gminnej ul. Ogrodowa w Wojnowicach– etap I

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 07-03-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 11-04-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Odbudowa drogi gminnej nr 1454015  Krzanowice ul. Mikołaja

(II odcinek), dz. nr 867/1 w km 0 + 000 ÷ 0 + 183

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 07-03-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 07-03-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Borucinie

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-02-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 14-03-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Modernizacja ścieżki rowerowej na trasie Borucin – Chuchelna

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 07-02-2014
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 07-02-2014
Ostatnio zmodyfikowany: 04-03-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Dostawa leków i wyrobów medycznych.

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 10-12-2013
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 29-01-2014
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Dostawa leków i wyrobów medycznych.

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 04-11-2013
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 04-11-2013
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

 

Dostawa opału w roku 2013 do budynku Zespołu Szkół w Krzanowicach w ilości szacunkowej  52 ton

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 04-09-2013
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 04-09-2013
Ostatnio zmodyfikowany: 25-09-2013
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

 Dostawa opału do budynków należących do Gminy Krzanowice w roku 2013 w ilości szacunkowej 79 ton

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 04-09-2013
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 04-09-2013
Ostatnio zmodyfikowany: 17-09-2013
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

 

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Krzanowice

 

Uwaga ! w dniu 19.04.2013r. przekazano ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie do UOPWE w związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2013r. o godz. 9:30

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 09-04-2013
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 23-04-2013
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]

Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załączone dokumenty
Informacje o dokumencie
Data dodania: 20-11-2012
Dodał: IrenaD
Data publikacji: 01-01-1970
Ostatnio zmodyfikowany: 06-12-2012
Modyfikował: IrenaD
Rejestr zmian dokumentu [+]
Portal www.krzanowice.pl/new/bip/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij