OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 46a, ust. 5, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 25, poz. 150, z późn. zmianami), oraz zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr.98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Krzanowic, ogłasza iż dnia 22 lipca 2008 roku, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Krzanowicach wpłynął wniosek Firmy Remontowo – Budowlanej Jerzy Bandurski 47- 420 Kuźnia Raciborska ul. Mickiewicza 1, oraz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na „Budowie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej ul. Tylnej w Borucinie .

W związku z powyższym wszelkie uwagi, związane z toczącym się postępowaniem można wnosić w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, przy ulicy 15 Grudnia 5.

Dokumenty związane z w/w postępowaniem dostępne są w pok. Nr 11, w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach.

Informacje dotyczące kolejnych etapów postępowania, będą podawane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz dostępne będą na stronie internetowej www.krzanowice.pl

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-10-2008
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]
Portal www.krzanowice.pl/new/bip/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij