Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – pomieszczenia na sklepy - Rynek

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny handlu i usług

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

 • Pomieszczenia sklepowe

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul. Rynek 28

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Oleksiak Marianna

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

Urząd Miejski Krzanowice

Ul.. Rynek 28

Telefony

Talefax

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Oleksiak Marianna

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

229 m2

Powierzchnia zabudowy

-

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Siatka

Klasa gruntów

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

 1. Materiały uzupełniające :

 

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – zabudowania Spółdzielni Ślask – WDT ul. Zawadzkiego 11

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Tereny handlu i usług

 

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

 

- Wiejski Dom Towarowy Krzanowice Zawadzkiego 11- powierzchnia do zagospodarowania 235 m ²

 

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

 

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul. Zawadzkiego 11

 

4. Dane właściciela nieruchomości :

 

Pełna nazwa

Spółdzielnia Śląsk Krzanowice

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul. Zawadzkiego 11

Telefony

031/4108021

Talefax

031/4108021

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Prezes Pani Jadwiga Gasior

Adres e-mail

 

Strona internetowa http://

 

 

5. Dane podstawowe

 

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

-

Powierzchnia użytkowa

235 m ²

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

-

Klasa gruntów

-

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

 

 

 

 

6. warunki zbycia praw :

 

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

 

 

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

 

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

 

 

8. Materiały uzupełniające :

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – zabudowania Spółdzielni „Śląsk”

 

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny handlu i usług

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

 • Wiejski Dom Towarowy Krzanowice ul. Kościelna 3 – powierzchnia do zagospodarowania 295 m ²

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Spółdzielnia „Śląsk” Krzanowice

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul. Zawadzkiego5

Telefony

032/4108021

Talefax

032/4108021

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Prezes Jadwiga Gąsior

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

-

Powierzchnia użytkowa

295 m ²

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

-

Klasa gruntów

-

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – zabudowania Spółdzielni „Śląsk”

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny handlu i usług

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

Baza Towarów Masowych Krzanowice ul. Raciborska – o łącznej pow około 1,3 ha zabudowana budynkiem administracyjnym , magazyny , wiata , waga wozowa , plac utwardzony

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice ul. Raciborska

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Spółdzielnia „Śląsk” Krzanowice

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul. Zawadzkiego5

Telefony

032/4108021

Talefax

032/4108021

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Prezes Jadwiga Gąsior

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

-

Powierzchnia zabudowy

-

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

-

Klasa gruntów

-

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Nie

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – zabudowania Spółdzielni „Ślask”

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Tereny handlu i usług

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

 
 • Budynek Administracji Krzanowice ul. Zawadzkiego 5 – 6 pomieszczeń biurowych + zaplecze socjalne

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

 

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice Zawadzkiego 5

4. Dane właściciela nieruchomości :

 

Pełna nazwa

Spółdzielnia „Śląsk” Krzanowice

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul. Zawadzkiego5

Telefony

032/4108021

Talefax

032/4108021

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Prezes Jadwiga Gąsior

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

 

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

-

Powierzchnia użytkowa

200 m ²

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

-

Klasa gruntów

-

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Cegielnia Krzanowice

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

A 55 PE Tereny eksploatacji powierzchniowej. Adaptacja istniejącej cegielni oraz wyrobiska gliny.

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

Cegielnia Krzanowice – w obecnej chwili nieczynna

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice,

ul. Cegielniana

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

Skrócona nazwa

SKR

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice,

ul. Cegielniana

Telefony

Talefax

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Henryk Sławik

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

26137

Rejestr geodezyjny

1805 Krzanowice

Powierzchnia w ha

0,8497 ha

Powierzchnia użytkowa

 • cegielnia 6 737 m3

 • hala 2 675 m3

 • budynek socjalny 961 m3

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Bez

Klasa gruntów

R IIIa

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Tak

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

8. Materiały uzupełniające :

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – była rozlewnia wód

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny usług przemysłu

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

Niezagospodarowany budynek rozlewni wód mineralnych ( możliwość adaptacji na inną działalność )

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice ul. Długa

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Burban Janusz Jolanta

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-400 Racibórz

ul. Sudecka 40

Telefony

-

Talefax

-

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Państwo Burban

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

0,09 11 ha działka nr 2857

Powierzchnia zabudowy

- zabudowania byłej rozlewni wód mineralnych

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

20 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Bez

Klasa gruntów

Rola

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

-

Sieć co

-

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Dokumentacja topograficzna terenu

Tak

Zdjęcie rozlewni

1 szt

8. Materiały uzupełniające :

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Borucin – tereny byłego PGR

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny usług komercyjnych D 29RPO tereny ośrodków produkcji polowej , ogrodniczej i zwierzęcej z możliwością prowadzenia innej działalności

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

Teren byłego PGR- u ( teren uzbrojony , własna stacja transformatorowa , drogi wewnętrzne utwardzone , budynki gospodarcze – stan techniczny średni)

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Borucin

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Borucin ul. Kasztanowa

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Skrócona nazwa

AWRSP

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

Opole

Telefony

077/4542041

Talefax

077/4542041

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Pani Soboń

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Borucin

Powierzchnia w ha

8,00 ha

Powierzchnia zabudowy

- zabudowania gospodarcze , chlewnie , stodoły

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Bez

Klasa gruntów

Rola

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

-

Sieć co

-

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

8. Materiały uzupełniające :

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice ul. Raciborska – działki budowlane

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej MN

 

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

 

10 działek budowlane użytkowane rolniczo

 

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

 

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul Raciborska

 

4. Dane właściciela nieruchomości :

 

Pełna nazwa

Urząd Miejski Krzanowice

Skrócona nazwa

UM Krzanowice

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

Telefony

032/4108202

Talefax

032/4108042

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Manfred Abrahamczyk

Adres e-mail

 

Strona internetowa http://

 

 

5. Dane podstawowe

 

Numer księgi wieczystej

28 612

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

10 działek budowlanych po około 600 m ²

Powierzchnia zabudowy

- niezabudowana

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Bez

Klasa gruntów

R III a

Kategoria szkód górniczych

R I

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Nie dotyczy

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

 

 

 

 

 

6. warunki zbycia praw :

 

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

 

 

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

 

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

 

 

8. Materiały uzupełniające :

 

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – lokal mieszkalny Krzanowice ul Kolejowa

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny budownictwa mieszkaniowego

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

 • Działka budowlana

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice ul. Kolejowa

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Gmina Krzanowice

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

Urząd Miejski Krzanowice

Ul.. 15-go Grudnia 5

Telefony

032/4108202

Talefax

032/4108034

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Andrzej Jelonek

Adres e-mail

 

Strona internetowa http://

 

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

29 635

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

0,57 41 ha

Powierzchnia zabudowy

-

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Siatka

Klasa gruntów

 

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice ul. Szpitalna

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej B1M

Przeznaczone w planie zagospodarowania A 27 UA ,UK – w trakcie sporządzania zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

Działki budowlane użytkowane rolniczo

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

 ul Szpitalna

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Urząd Miejski Krzanowice

Skrócona nazwa

UM Krzanowice

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

Telefony

032/4108202

Talefax

032/4108042

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Manfred Abrahamczyk

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

29 635

Rejestr geodezyjny

Obręb Krzanowice

Powierzchnia w ha

0,20 ha

Powierzchnia zabudowy

- niezabudowana

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Bez

Klasa gruntów

R III a

Kategoria szkód górniczych

R I

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Nie dotyczy

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

8. Materiały uzupełniające :

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Wojnowice – teren pod usługi komercyjne

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

   

Teren pod usługi komercyjne (obiekt handlowo-usługowy o powierzchni pow. 2000m 2 )

 1. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości:

   

Rolniczy

 1. Dane ogólne położenia nieruchomości:

 

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Wojnowice

 1. Dane właściciela nieruchomości:

 

Pełna nazwa właściciela

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Oddział terenowy w Opolu

Adres (kod,miejscowość,ulic,nr)

45-068 Opole, ul. 1-Maja 6

Telefony

(077)4543267, 4530261-64, 4539809

Użytkownik

Przedsiębiorstwo Rolno Przemysłowe

„AGROMAX” Sp. z o.o. Racibórz

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Dyr. Baucz

tel.: (077) 400 09 35

Adres e-mail

um@krzanowice.pl

Strona internetowa

www.krzanowice.pl

 1. Dane podstawowe:

Ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania

Uchwała XXX/257/2002 Rady Miejskiej

w Krzanowicach w sprawie: zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzanowice

Rejestr geodezyjny

Obręb Wojnowice

Powierzchnia w ha

12 ha

Dostępność komunikacyjna

UWAGA:

Bezpośrednie sąsiedztwo

z drogą wojewódzką DW 916

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 ton

O wysokości do:

3,5 m

Klasa gruntów

Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej pod usługi komercyjne

Kategoria szkód górniczych

---

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociągowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa,

możliwość wybudowania własnej oczyszczalni ścieków lub podłączenie do planowanej oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Sieć gazowa

Nie

Sieć CO

Nie

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

 1. Warunki zbycia praw:

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

Tak

Negocjacje

Tak

 1. W załączeniu materiały dodatkowe:

 • lokalizacja ogólna pod usługi komercyjne,

 • lokalizacja szczegółowa terenu pod usługi komercyjne,

 • Uchwała XXX/257/2002 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 22 luty 2002r. w sprawie: zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzanowice,

 • Decyzja GZ.tr 051/602-423-2001 w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej,

 • Opinia Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu w sprawie budowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej pow. 2000m 2

 • Prognoza skutków budowy obiektu handlowo-usługowego o pow. Sprzedażowej powyżej 2000m 2

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Krzanowice – zabudowania Spółdzielni „Ślask”

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny handlu i usług

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

 • Budynek przy sklepie spożywczym w Wojnowicach – niewykończona część

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Krzanowice

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Wojnowice

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Spółdzielnia „Śląsk” Krzanowice

Skrócona nazwa

-

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

ul. Zawadzkiego5

Telefony

032/4108021

Talefax

032/4108021

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Prezes Jadwiga Gąsior

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Numer księgi wieczystej

-

Rejestr geodezyjny

Obręb Wojnowice

Powierzchnia w ha

-

Powierzchnia zabudowy

-

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

-

Klasa gruntów

-

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociagowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

Obciążenie hipoteczne

Nie

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1 : 10 000

Zdjęcie

1 szt

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]

Formularz terenów inwestycyjnych

Pietraszyn – Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne

1.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny usług komercyjnych E 1 U , E 2 U związane z obsługą przejścia granicznego o pow około 6 ha.

Przeznaczone w planie zagospodarowania E 35RP i E 36RP – w trakcie sporządzania zmian części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice

2. Aktualny sposób użytkowania nieruchomości :

Tereny obsługi przejścia granicznego

Tereny rolne

3. Dane ogólne położenia nieruchomości :

Powiat

Raciborski

Gmina

Krzanowice

Miejscowość

Pietraszyn

Adres terenu ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Pietraszyn

4. Dane właściciela nieruchomości :

Pełna nazwa

Urząd Miejski Krzanowice

oraz własność osób fizycznych

Skrócona nazwa

UM Krzanowice

Adres ( kod ,miejscowość ,ulica ,nr)

47-470 Krzanowice

Telefony

032/4108202

Talefax

032/4108042

Osoba do kontaktu w sprawie oferty

Manfred Abrahamczyk

Adres e-mail

Strona internetowa http://

5. Dane podstawowe

Dostępność komunikacyjna

Samochody osobowe

Tak

Samochody ciężarowe

Tak

O ładowności do:

40 Ton

O wysokości do :

3,5 m

Ogrodzenie rodzaj

Bez

Klasa gruntów

R III a

Kategoria szkód górniczych

-

Infrastruktura techniczna / parametry

Sieć elektryczna

Tak

Sieć wodociągowa

Tak

Sieć kanalizacyjna

Tak

Sieć gazowa

Nie

Sieć co

Tak

Sieć telefoniczna

Tak

6. warunki zbycia praw :

Sposób zbycia praw

Sprzedaż

Tak

Dzierżawa

Tak

Wkład do spółki

Tak

Forma zbycia praw

Przetarg

-

Negocjacje

Tak

7. W załączeniu materiały dodatkowe :

Mapa gminy

Tak 1 : 25 000

Mapa terenu

Tak 1 : 2 500

Fragment planu zagospodarowania

Tak 1: 10 000

Zdjęcie terenów przejścia

1 szt

8. Materiały uzupełniające :

Posiadamy koncepcję urbanistyczną zagospodarowania terenu

Tak

Posiadamy projekt architektoniczny planowanej inwestycji

Nie

Informacje o dokumencie
Data dodania: 14-03-2005
Dodał: admin
Data publikacji: 28-12-2010
Ostatnio zmodyfikowany: 18-02-2011
Modyfikował: admin
Rejestr zmian dokumentu [+]
Portal www.krzanowice.pl/new/bip/ wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij